מכרזים

מכרזים

סטטוס

זְמַן

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

18:47
2022-02-14
41/23

שם המכרז

סטטוס

41/23

מספר המכרז

2022-02-14

מועד אחרון

18:47

שעה